از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه

هرکسی مثله یه مهره تویه این بازی میمونه

یکی مثله ما پیاده یه صد ساله سواره

یه نفر خونه بدوشه یه نفر دوتا قلعه داره


یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن

روبه رویه هم یه عمره مارو دارن بازی میدن


اونا که اول بازی تو خونه ی تو و من

 پیش پای اسب دشمن اون همه سربازو چیدن

ببین امروزم تو بازی میونه شاه و وزیرن 

هنوزم بدونه حرکت پشت ما سنگر میگیرن


تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه

یادشون رفته

یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت

 تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت


اون که مارو بازی میده اونه که مهره رو چیده

اون که نه شاه نه سرباز

نه سیاه نه سفید

دانلود باصدای داریوش